fbpx

CDA Roosendaal

Nieuws
Succesvolle uitwerking van CPO de Groene Kamers
22 mei 2024

Het CDA Roosendaal heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie de Groene Kamers. Dit ambitieuze project richt zich op het creëren van een duurzame en leefbare woonomgeving in Roosendaal. Op 16 mei 2024 stemde de gemeenteraad in met het voorstel om deze gebiedsvisie vast te stellen, wat een belangrijke stap voorwaarts betekent in de realisatie van deze visie.

 

Wat houdt de gebiedsvisie de Groene Kamers in?
De Groene Kamers is een innovatief project dat zich richt op het ontwikkelen van een woonwijk waarin duurzaamheid, groen en gemeenschapszin centraal staan. De visie omvat de bouw van minimaal 30 woningen en 10 tiny houses, verdeeld over drie hofjes. Deze woningen worden duurzaam en sociaal ingericht, zodat de bewoners zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving.

Stadspark en groene ruimtes
Een belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie is de aanleg van een stadsparkszone. Deze groene loper zal de bestaande bebouwing van de wijk Langdonk verbinden met de nieuwe woonblokken. Het park biedt ruimte voor natuur en recreatie, waardoor bewoners kunnen sporten, spelen en wandelen in een ontspannen omgeving. Bovendien blijft de huidige moestuin behouden, en worden er gesprekken gevoerd over een mogelijke uitbreiding in de toekomst.

Onze rol in dit traject
Het CDA Roosendaal heeft vanaf het begin een belangrijke rol gespeeld in het ondersteunen en faciliteren van dit project, door ons actief te laten informeren door belanghebbenden.

 

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de gebiedsvisie, kunnen de volgende stappen worden gezet om het gebied te ontwikkelen. Er zal een grondexploitatie geopend worden en gesprekken met verschillende CPO-verenigingen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) zullen plaatsvinden om de verdere ontwikkeling te bespreken. Als er geen bezwaren binnenkomen, kan begin 2026 de eerste gronduitgifte plaatsvinden.

Het CDA Roosendaal blijft zich inzetten voor projecten zoals de Groene Kamers, die bijdragen aan een leefbare, veilige en duurzame toekomst voor alle inwoners van Roosendaal.

Voor meer informatie kunt u de volledige details lezen op de website van de gemeente Roosendaal en het artikel in de Internetbode.