fbpx

CDA Roosendaal

Nieuws
CDA Roosendaal diende zienswijze in bij Ministerie van Defensie
27 mei 2024

Op 16 mei 2024 hebben wij als CDA Roosendaal het initiatief genomen om een zienswijze in te dienen bij het Ministerie van Defensie met betrekking tot de nieuwe kazerne van het Korps Commandotroepen. Wij zien dit als een sterke methode om de zorgen en vragen van dorpsbewoners en direct omwonenden van de nieuwe kazerne aan het licht te brengen. Uiteindelijk heeft de gehele raad ervoor gekozen om de zienswijze mede te ondertekenen. Inmiddels ligt deze zienswijze precies op tijd bij het Ministerie en wij wachten een reactie af.

 

Hoofdpunten van de zienswijze
De zienswijze benadrukt verschillende belangrijke punten die vanuit de gemeenschap naar voren zijn gebracht. Allereerst worden de zorgen rondom de mogelijke geluidsoverlast en verkeersdrukte aangekaart. Bewoners vrezen dat de komst van de kazerne zal leiden tot een toename van geluidsoverlast, vooral tijdens trainingssessies en militaire oefeningen. Daarnaast is er bezorgdheid over de impact op de verkeerssituatie, met name tijdens piekuren.

Milieu- en natuurbelangen
Een ander cruciaal aspect van de zienswijze is de aandacht voor milieu- en natuurbelangen. De omgeving van de beoogde locatie voor de kazerne is rijk aan flora en fauna, en het behoud hiervan is van groot belang voor de gemeenschap. De zienswijze pleit daarom voor gedegen milieueffectrapportages en maatregelen om de impact op de natuur te minimaliseren.

Economische en sociale impact
Naast de zorgen over overlast en milieu, richt de zienswijze zich ook op de mogelijke economische en sociale impact van de nieuwe kazerne. Hoewel de komst van de kazerne nieuwe werkgelegenheid kan creëren, zijn er vragen over de lange termijn effecten op de lokale economie en de sociale cohesie binnen het dorp. Daarom hebben we aandacht gevraagd wonen in en bereikbaarheid van Nispen.

 

Wij gaan ervan uit dat het Ministerie van Defensie onze zienswijze meeneemt bij het verdere besluitvormingsproces. Als CDA Roosendaal blijven we ons inzetten voor het welzijn van onze inwoners en zullen we de ontwikkelingen rondom de nieuwe kazerne nauwlettend volgen.

Voor meer informatie kunt u de volledige zienswijze hier lezen.